Elektroniczna wymiana danych – co to dokładnie jest i w czym może nam pomóc?

Co to jest konkretnie EDI, a więc pochodzące z angielskiego Electronic Data Interchange i jaki ma związek z wspomnianą w naszym temacie elektroniczną wymianą danych? Jaki konkretnie jest jego najbardziej ważny cel i co nam umożliwia jego stosowanie? Te wszystkie rzeczy oraz jeszcze więcej nie posiadając najmniejszego problemu wynajdziesz wewnątrz naszego nowego – świeżo co wydzierganego – felietonu!
Przede wszystkim na początku musimy wyjaśnić, co to jest napomknięte we wstępie EDI.

online

Autor: www.future-toys.pl
Skąd w ogóle się w rzeczywistości tu wzięło? Tymczasem skrót EDI (kóry to jak widać pochodzi z angielskiego) jest odpowiednikiem interesującego nas dzisiaj tematu, a więc elektronicznej wymiany danych. Czym to jednakże konkretnie jest? Otóż elektroniczna wymiana danych jest to nic innego jak najzwyczajniej całkowicie zautomatyzowana wymiana różnych danych, która to odbywa się między komputerami (dokładniej pomiędzy ich systemami), w jakiejś określonej już z góry postaci przekazu (nazywanej też komunikatem). Celem EDI jest sprawić, że przekazywane informacje będą wolne od „powtórzeń”, a więc tych samych zwielokrotnionych danych, które to po prostu ma wyeliminować, tym samym usprawniając przesył informacji, które to są przekazywane znacznie szybciej i o wiele bardziej dokładniej między stronami, których to wszystko się tyczy (na przykład tych, które stosują do komunikacji dokładnie tej samej aplikacji).

EDI, jak łatwo się domyśleć, stosuje się we wszelkich programach komputerowych, które posiadają za zadanie „łączyć” różnych ludzi, w tym najczęściej zakupującego oraz sprzedawcę, którzy to nawiązują „kontakt” dzięki progRAMom albo platformom komputerowym.